Araç, Sistem ve Komponentleri Tip Onay İşlemleri

Homologasyon

Homologasyon (tip onayı) süreçleri, araçlar ve araçlarda kullanılacak bir kısım parçaların, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygunluğu ile ilgili kontrol süreçlerini içerir. Bu çalışma ürünlerin başta Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere bir çok ülkede satışa sunulabilir olması için zorunludur.

Optival olarak uzman kadromuzla tüm kategorilerdeki araçların ve araçlarda kullanılacak sistem ve komponentlerin tip onay süreçleri konusunda hizmet vermekteyiz.

Eğitim

• Tasarım ve imalat kapsamınıza göre ihtiyaçlarınızı belirler ya da doğrudan talepleriniz doğrultusunda eğitimler organize ederiz. Eğitimlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirir, homologasyon uzmanlarınıza, ürün geliştirme mühendislerinize, ihracat/ithalat sorumlularınıza veya yöneticilerinize farklı içeriklerle sunarız.

• İmalatın uygunluğu konusunda imalatçı firmalara eğitimler veririz.

• İhracat için hedeflediğiniz yeni marketlerin tip onay mevzuatları ile ilgili detaylı araştırma yapar ve bu konularda yol gösterici eğitimler organize ederiz.

• Araçlarda yapılacak tasarım değişikliklerini göz önünde bulundurarak, muhtemel hataların önüne geçmenizi sağlayacak doğrudan hedefe yönelik eğitimler veririz.

• Eğitim paketlerinin içerikleri için ilgili dökümana buradan ulaşabilirsiniz.

Proje desteği

• Yeni ürün geliştirme projelerinizin ilk aşamasından itibaren mevzuata uygun şekilde ilerlemeniz hayati bir öneme sahiptir. Projelerinizin ilk aşamasından itibaren mevzuatsal açıdan sizleri destekleyerek oluşabilecek maddi ve zamansal kayıpların önüne geçmenizi sağlarız.

• Eğitim kapsamımıza giren tüm konularda ihtiyaç halinde proje desteği sağlarız.

• İhtiyaçlarınız doğrultusunda yerleşik personel veya süreli personel desteği ile projelerinizin mevzuatsal açıdan sorunsuz ilerlemesine yardımcı oluruz.

• Resmi kuruluşlarla kontağa geçerek, yönetmeliklerin gri alanları konusunda yönlendirme yaparız.

Test

• Tip onay süreçlerinizle ilgili testleri gerçekleştiririz.

• Talebiniz doğrultusunda ön testlerinizi gerçekleştiririz.

• Tüm onay süreçlerinizin takibini yaparız.

İmalatın uygunluğu (CoP: conformity of production)

• İmalat ve tip onay kapsamınıza göre test ajandanızın belirlenmesinde sizleri destekleriz.

• Resmi kuruluşlarla yürütülmesi gereken süreçler konusunda sizleri destekleriz.

• Tüm testlerinizi gerçekleştirir ve dökümante ederiz.

Mevzuat takip servisi

• Türkiye, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler mevzuatlarını takip ederek süreli bilgilendirmeler yaparız.

• İmal edilen araç veya komponente göre kritik değişiklikler ve bunların geçiş tarihleri ile ilgili uyarılarda bulunuruz.

• Yönetmeliklerde yer alan köklü değişikliklerde uygulamaya girecek değişiklikleri özet bilgiler şeklinde sunarız.