Optival Test ve Belgelendirme, Homologasyon, FUSA, Siber Güvenlik Çözümleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

OPTİVAL BELGELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla büyük bir özen göstermekteyiz. Bu metin ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

  • Hizmetlerimizin sunulabilmesi ve iyileştirilmesi,
  • Müşteri memnuniyetinin artırılması,
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Pazarlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • İş başvurularının alınması ve yönetilmesi

3. İşlenen Kişisel Veriler

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz şunlardır:

• Kimlik bilgileri (ad, soyad),

• Temel şirket bilgileri (Unvan, adres, iletişim bilgileri, faaliyet alanı vb.)

• İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.),

• Diğer (çalışma geçmişi, eğitim bilgileri vb.).

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda veya fiziksel ortamda toplanabilir. Bu veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

6. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz:

• Adres: EVLİYA ÇELEBİ MAH. KÜME SK. NO:2 C/15 TUZLA

• Telefon: +90 850 755 6784

• E-posta: info@optival.com.tr

Ayrıca iletişim formunu kullanabilirsiniz.

tr_TR