SİBER GÜVENLİK

ISO/SAE 21434, “Kara taşıtları — Siber güvenlik mühendisliği,” otomotiv endüstrisindeki siber güvenlik risklerini ele alan bir standarttır. Bu standart, araçların konsept aşamasından hizmetten çıkarılmasına kadar olan tüm yaşam döngüsü boyunca siber güvenlik konularının dikkate alınmasını sağlar.

tr_TR